Rynek nieruchomości a COVID-19 – wyniki ankiety

Zgodnie z zapowiedzią, publikujemy wyniki ankiety przeprowadzonej wśród klientów En Casa, dotyczącej rynku nieruchomości mieszkaniowych w Warszawie w obliczu epidemii wirusa COVID-19. Dane o ankiecie Ankieta została przeprowadzona głównie wśród mieszkańców Warszawy oraz osób, które w ostatnim czasie przeprowadzały lub planowały przeprowadzić transakcję na rynku nieruchomości. Odpowiedzi otrzymaliśmy ponad 120 szt. Ankieta przeprowadzana była w…

Read More

Posts navigation